User Name Log out

Om Ståstedsanalysen

Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering. Verktøyet kan også brukes i analyse for å identifisere behov for kompetanseutvikling, for eksempel i desentralisert ordning.

Det er skoleleders ansvar å initiere og legge til rette for lærende prosesser i arbeidet med Ståstedsanalysen.

Målet er å skape en felles refleksjon over skolens praksis og prioritere hvilke områder skolen skal arbeide videre med. Det betyr at personalet skal delta i drøfting og vurdering i alle faser av Ståstedsanalysen. Elevene kan også involveres der det er naturlig.

Når skoleleder er kommet til det punktet i prosessen der det naturlig å dele analyserapporten med skoleeier, kan skoleleder bruke funksjonen «Ferdigstill ståstedsanalysen». Da vil skoleeier få tilgang til rapporten med skolens kommentarer og vurderinger. Det går an å oppheve delingen.

Skoleår 2021 - 2022

Dere kan opprette flere ståstedsanalyser per skoleår.

Navn Opprettet Sist endret Status

Arkiv tidligere skoleår

Oversikten viser analyserapporter hvor alle faser inngår. Tilgang til egenvurderinger fra Ståstedsanalyser opprettet før 2021 finner du inne i verktøyet under Fase 2 og Resultat egenvurdering.

Navn Opprettet Sist endret Status